Dokumenti

Statut, Program i Programska deklaracija Hrvatske demokratske zajednice BiH

Pravilnik Mladeži Hrvatske demokratske zajednice BiH

Na temelju članka 50. Statuta Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine 11. izborna konvencija Mladeži HDZ BiH dana 23. ožujka 2019. godine u Mostaru donosi

PRAVILNIK MLADEŽI HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE BOSNE I HERCEGOVINE

Programska deklaracija

Mladež Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, izražavajući tisućljetnu nacionalnu samobitnost i opstojnost Hrvata BiH, potvrđenu slijedom ukupnoga povijesnog zbivanja u različitim političkim prilikama i državnim oblicima, podupirući državotvornost hrvatskog naroda u BiH na konvenciji održanoj 30. kolovoza 2014. godine u Vitezu donosi PROGRAMSKU DEKLARACIJU.

Časopis: Nova generacija Mladeži

Sporazum o posebnim odnosima
Mladeži Hrvatske demokratske zajednice i Mladeži Hrvatske demokatske zajednice Bosne i Hercegovine

Kneza Domagoja bb,
88 000 Mostar,
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 382 316;
Fax: +387 36 382 316;
E-mail: mladez@hdzbih.org
Copyright Mladež HDZ 2021.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram