1. Brkan Ivan              Županija Središnja Bosna        
  2. Ezgeta Rafael          Zeničko-dobojska županija        
  3. Filipović Zlatko        Brčko Distrikt        
  4. Krešić Nikola           Hercegovačka-neretvanska županija        
  5. Marić Ljubica           Županija Zapadnohercegovačka        
  6. Mijić Džojić Lucija    Županija Posavska        
  7. Šarić Branko          Hercegbosanska županija      
Share