U Sarajevu je od 01. do 03. veljače 2019. godine zasjedala višestranačka grupa mladih – „Grupa 9“.

 Na ovom susretu, ispred Mladeži HDZ-a BiH, sudjelovao je Ante Kelavić, član Odbora za međunarodnu suradnju pri Predsjedništvu Mladeži HDZ-a BiH. 

Pored redovitih članova grupe, nazočili su također predstavnici dvije norveške stranke, Høyre i KrF-a, koji su ujedno i predstavnici Vlade Kraljevine Norveške. 

Gosti iz Norveške su predstavili svoje programe i politike, dok su članovi Grupe 9 predstavili politike za mlade na kojima trenutno rade. Zainteresiranim mladima iz ŽSB, dokument će biti predstavljen  u  Jajcu 02. ožujka 2019. godine, dok će mladima iz ZE-DO Županije dokument biti predstavljen 16. veljače 2019. godine u Maglaju.

Share