Članovi Mladeži HDZ BiH Ana Veselčić i Boris Rozić sudjelovali su  na seminaru u organizaciji Robert Schuman Instutute-a, Politishe akademie ÖVP-a i Wilfried Martens Center for European Studies.

Prvi dio seminara  održan je u Beču pod nazivom "How Europe Works", a završni drugi  dio u Bruxellesu pod nazivom "Perpective on EU Institutions". Na seminaru je sudjelovalo 13 članova političkih stranaka s područja Jugoistočne Europe (Srbija, Makedonija, Albanija, Crna Gora i BiH), koji su delegirani od strane svojih stranaka.

U prvom dijelu seminara u Beču rasprava je vođena o mnogobrojnim temama, a posebno  o onima koje se bave pitanjima mladih, te su razmatrani modeli političkog  uređenja država s područja Jugoistočne Europe. U drugom dijelu seminara u Bruxellesu sudionici su predstavili programe stranaka, te strategiju puta svoje zemlje prema Europskoj uniji.

Certifikat za uspješno završen seminar članovima Mladeži HDZ BiH uručio je Gabor Barczeli, Acting Director Robert Schuman Insitute (RSI) u uredu  Wilfried Martens Center–a u  Bruxellesu.

Glavni cilj seminara bio je interaktivno upoznavanje sudionika s korisnim stvarima koje Europska unija nudi svojim članicama i radom različitih institucija Europske unije, te predstavljanje plana stranaka za približavanje država Jugoistočne Europe prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji.

Share