Programskom deklaracijom Hrvatske Demokratske Zajednice Bosne i Hercegovine, definiran je odnos HDZ BiH prema mladima koji se temelji na povjerenju i optimalnom uključivanju mladeži u političku, gospodarsku i svaku drugu vrstu izgradnje politički stabilnog i sigurnog društva i države, na temelju njihovih interesa, mogućnosti i naobrazbe. Posebno se zauzimamo za aktivnu politiku zapošljavanja mladih, osmišljenu potporu mladim obiteljima te sustavnu skrb o mladim talentima i njihovo uključivanje u politički, gospodarski, kulturni i duhovni život.

Članica Predsjedništva Mladeži HDZ BIH i zastupnica u Saboru ŽSB Suzana Krišto, u raspravi tijekom usvajanja Nacrta proračuna za 2018. godinu, izrazila je zadovoljstvo na planiranom povećanju sredstava za poticaj gospodarstvu, koji će sigurno doprinijeti provedbi programa zapošljavanja i samozapošljavanja, te pohvalila kontinuirano omogućavanje stručnog osposobljavanja u županijskim organima uprave, a s novim Prijedlogom proračuna mišljenja je da će biti prepoznata i njezina inicijativa volontiranja u Saboru te da će mnogi mladi stjecati iskustva i u najvišoj instituciji vlasti županije.

U svojim raspravama i kroz zastupnička pitanja Krišto je podsjetila Vladu ŽSB, da od 2007. BiH financijsku pomoć EU dobiva putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

„Svjesni smo ogromnih kapaciteta koje nude te mogućnosti apliciranja i iskorištavanja sredstava u svojim županijama i lokalnim zajednicama. Vjerujem da nam je svima želja i isti cilj, osigurati što bolji poslovni i životni ambijent, a to možemo ostvariti kontinuiranom suradnjom i s kompanijama, kako bi što bolje iskoristili trenutno dostupnu IPA komponentu EU fondova,“ izjavila je zastupnica Krišto.

Na temelju toga zastupnica Krišto je postavila pitanje:

"Koliko je projekata realizirano u županiji Središnja Bosna, koje su nadležne institucije apliciranjem na EU fondove osigurali projekte od krucijalne važnosti za razvoj naše županije ali i jačanje suradnje između privatnog i javnog sektora u poboljšanju zapošljavanja?

Koliko se planira sredstava povući iz IPA fondova?"

Strateškim planiranjem i realiziranjem projekata, mnogim mladima se pruža prilika za dodatnu edukaciju, te prilika da svoju kreativnost ulože u razvitak životnog okruženja.

Share