Članovi Mladeži HDZ BiH Adrijana Prskalo, Ana Leženić i Dario Plavčić, uspješno su završili Školu političkih studija Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu, te su proteklog tjedna sudjelovali na Svjetskom forumu za demokraciju koji je ujedno bio i posljednji modul Škole.

Svjetski forum za demokraciju, koji se održao u Strasbourgu od 08.11. do 10.11. 2017. godine, okupio je članove civilnog društva, političkih lidera, predstavnika akademske zajednice, medija, profesionalnih grupa i mladih iz cijelog svijeta, gdje su svi prisutni raspravljali o populizmu i o tome je li populizam problem.

 Ovogodišnji program Škole za političke studije Vijeća Europe činila su četiri seminara koji su održani u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori te peti koji je uključivao sudjelovanje na Svjetskom forumu za demokraciju.

Cilj škole je razvijanje demokracije i političke kulture među iznimnim mladim osobama, razvijanje kulture političkog dijaloga i tolerancije, kao i poboljšanje međusobne suradnje koja je od zajedničkog društvenog interesa.

1vijee europe 2

 

Share