Od 26. do 28. rujna 2017. godine u Sarajevu u prostorijama Hotela Holiday održana je radionica od strane CNI i IRI na temu "Odnosi BiH i NATO-a, Hibridno ratovanje i lažne vijesti". Radionica je trajala tri dana, a treći dan sudionici su posjetili Županiju Soli, točnije Jezeru Modrac gdje je NATO u suradnji s OS BiH i civilnim institucijama organizirao vježbu čiji je cilj bio da poduči BiH kako da se pravilno nosi s prirodnim katastrofama. Ispred Mladeži HDZ BiH na radionici su sudjelovali: Ivan Grabar - tajnik ŽO Mladeži HDZ BiH Vrhbosna, Anja Stipinović članica OO Mladeži HDZ BiH Vitez i Martina Martinović članica GO Mladeži HDZ BiH Mostar. Članovi Mladeži HDZ BiH su naučili više o NATO savezu i iz prve ruke vidjeli kako ulazak u NATO savez može pomoći BiH u mnogobrojnim pitanjima i izazovima Bosne i Hercegovine na njenom Europskom putu.

Share