Nacionalni demokratski institut (NDI) organizirao je 23. rujna 2017. okrugli stol u Sarajevu na temu „Mladi i mediji“. Na okrugli stol odazvali su se predstavnici mladeži osam parlamentarnih stranaka, a kao predstavnik Mladeži HDZ BiH sudjelovao je Ante Kelavić, član Odbora za međunarodnu suradnju Mladeži HDZ BiH.

Na okruglom stolu su sudjelovali Jan Zlatan Kulenović izvršni direktor OIA BiH i Elvira Jukić-Mujkić novinarka Media Centra, a ovom prilikom su prezentirali važnost i utjecaj medija, stavljajući naglasak na društvene mreže.

1andi2

 

Share