ANDRIJA PARADŽIK Čitluk Hercegovačko-neretvanska županija
MARIELA LIVAJA Busovača Županija Središnja Bosna
JOSIPA MARKIĆ Ljubuški Županija Zapadnohercegovačka
JOSIP POPOVIĆ Glamoč Hercegbosanska županija
ŽELJKO ŠUMIĆ Žepče Zeničko-dobojska županija
RUŽICA MATIĆ Domaljevac Posavska Županija
DEJAN BANOVIĆ Tuzla Soli
MIROSLAV LUKIĆ Sarajevo Vrhbosna
NINA LETIĆ Brčko Distrikt
MIRELA MIKIČIĆ Orašje Posavska Županija
ANDRIJA PARADŽIK Čitluk Hercegovačko-neretvanska županija
MARIELA LIVAJA Busovača Županija Središnja Bosna
JOSIPA MARKIĆ Ljubuški Županija Zapadnohercegovačka
JOSIP POPOVIĆ Glamoč Hercegbosanska županija
ŽELJKO ŠUMIĆ Žepče Zeničko-dobojska županija
RUŽICA MATIĆ Domaljevac Posavska Županija
DEJAN BANOVIĆ Tuzla Soli
MIROSLAV LUKIĆ Sarajevo Vrhbosna
NINA LETIĆ Brčko Distrikt
MIRELA MIKIČIĆ Orašje Posavska Županija
Kneza Domagoja bb,
88 000 Mostar,
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 382 316;
Fax: +387 36 382 316;
E-mail: [email protected]
Copyright Mladež HDZ 2021.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram